ส่งของไปเชียงใหม่

 

ขนส่ง Gopo Logistics ส่งของไปเชียงใหม่

 
 

บริการส่งของไปเชียงใหม่ ส่งสินค้าไปเชียงใหม่ ส่งพัสดุไปเชียงใหม่

อำเภอที่เข้าส่งสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่  
อำเภอเชียงดาว  นัดรับ/รับเองที่ศูนย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
อำเภอเวียงแหง  นัดรับ/รับเองที่ศูนย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
อำเภอแม่แจ่ม นัดรับ/รับเองที่ศูนย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
อำเภอแม่แตง   
อำเภอแม่ริม   
อำเภอแม่วาง นัดรับ/รับเองที่ศูนย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
อำเภอแม่ออน นัดรับ/รับเองที่ศูนย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
อำเภอแม่อาย  
อำเภอไชยปราการ  
อำเภอจอมทอง  
อำเภอดอยเต่า  นัดรับ/รับเองที่ศูนย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
อำเภอดอยสะเก็ด   
อำเภอดอยหล่อ  
อำเภอฝาง  ค่าขนส่งเป็น 2 ต่อ (* 2 )
อำเภอพร้าว  
อำเภอสะเมิง  
อำเภอสันกำแพง  
อำเภอสันทราย  
อำเภอสันป่าตอง   
อำเภอสารภี  
อำเภอหางดง  
อำเภออมก๋อย นัดรับ/รับเองที่ศูนย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
อำเภอฮอด  
อำเภอกัลยาณิวัฒนา นัดรับ/รับเองที่ศูนย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 

ตัวอย่างงานส่งของไปจังหวัดกำแพงเพชร

1.งานรถเหมาคันเชียงใหม่(แม่ริม) - กรุงเทพ(ลาดพร้าว)

 

2.งานส่งทีวีจอแบนไป ต.สันทรายนอก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พร้อมบริการรับ-ส่งถึงที่

ส่งของไปเชียงใหม่อำเถอสันทราย

 

3.งานส่งกรอบรูปกระจกไป ต.หนอง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พร้อมพริการแพคสินค้าและบริการรับ-ส่งถึงที่

ส่งของไปเชียงใหม่ต.หนองหาร อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

ส่งของไปเชียงใหม่ต.หนองหาร อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

3.งานส่งครื่องทำกาแฟ หนัก 70 kg. ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พร้อมบริการรับส่งถึงที่

ส่งของไปเชียงใหม่

ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแม่แดด ตำบลแจ่มหลวง
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง ตำบลบ้านหลวง ตำบลข่วงเปา ตำบลสบเตี๊ยะ ตำบลบ้านแปะ ตำบลดอยแก้ว ตำบลแม่สอย
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอไชยปราการ ตำบลปงตำ ตำบลศรีดงเย็น ตำบลแม่ทะลบ ตำบลหนองบัว
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว ตำบลเชียงดาว ตำบลเมืองนะ ตำบลเมืองงาย ตำบลแม่นะ ตำบลเมืองคลอง ตำบลปิงโค้ง
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย ตำบลสันปูเลย ตำบลลวงเหนือ ตำบลป่าป้อง ตำบลสง่าบ้าน ตำบลป่าลาน ตำบลตลาดขวัญ ตำบลสำราญราษฎร์ ตำบลแม่คือ ตำบลตลาดใหญ่ ตำบลแม่ฮ้อยเงิน ตำบลแม่โป่ง ตำบลป่าเมี่ยง ตำบลเทพเสด็จ
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า ตำบลดอยเต่า ตำบลท่าเดื่อ ตำบลมืดกา ตำบลบ้านแอ่น ตำบลบงตัน ตำบลโปงทุ่ง
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ ตำบลสองแคว ตำบลยางคราม ตำบลสันติสุข
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอฝาง ตำบลเวียง  ตำบลม่อนปิ่น ตำบลแม่งอน ตำบลแม่สูน ตำบลสันทราย ตำบลแม่คะ ตำบลแม่ข่า ตำบลโป่งน้ำร้อน
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอพร้าว ตำบลเวียง ตำบลทุ่งหลวง ตำบลป่าตุ้ม ตำบลป่าไหน่ ตำบลสันทราย ตำบลบ้านโป่ง ตำบลน้ำแพร่ ตำบลเขื่อนผาก ตำบลแม่แวน ตำบลแม่ปั๋ง ตำบลโหล่งขอด
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอแม่วาง ตำบลบ้านกาด ตำบลทุ่งปี๊ ตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลแม่วิน ตำบลดอนเปา
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง ตำบลท่าผา ตำบลบ้านทับ ตำบลแม่ศึก ตำบลแม่นาจร ตำบลปางหินฝน ตำบลกองแขก
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง ตำบลสันมหาพน ตำบลแม่แตง ตำบลขี้เหล็ก ตำบลช่อแล ตำบลแม่หอพระ ตำบลสบเปิง ตำบลสันป่ายาง ตำบลบ้านเป้า ตำบลป่าเป๋ ตำบลเมืองก๋าย ตำบลบ้านช้าง ตำบลกื้ดช้าง ตำบลอินทขิล
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ ตำบลริมเหนือ ตำบลสันดปร่ง ตำบลขี้เหล็ก ตำบลสะลวง ตำบลห้วยทราย ตำบลแม่แรม ตำบลโป่งแรม ตำบลแม่สา ตำบลดอนแก้ว ตำบลเหมืองแก้ว
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอแม่ออน ตำบลออนเหนือ ตำบลออนกลาง ตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลห้วยแก้ว ตำบลแม่ทา  ตำบลทาเหนือ
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอแม่อาย ตำบลแม่อาย ตำบลแม่สาว ตำบลสันต้นหมื้อ ตำบลแม่นาวาง ตำบลที่ตอน ตำบลบ้านหลวง ตำบลมะลิกา
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชีบงใหม่ ตำบลศรีภูมิ ตำบลพระสิงห์ ตำบลหายยา ตำบลช้างม่อย ตำบลช้างคลาน ตำบลวัดเกต ตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ ตำบลแม่เหียะ ตำบลป่าแดด ตำบลหนองหอย ตำบลท่าศาลา ตำบลหนองป่าครั่ง ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลป่าตัน ตำบลสันผีเสื้อ
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอเวียงแหง ตำบลเมืองแหง ตำบลเปียงหลวง ตำบลแสนไห
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอสะเมิง ตำบลสะเมิงใต้ ตำบลสะเมิงเหนือ ตำบลแม่สาบ ตำบลบ่อแก้ว ตำบลยั้งเมิน
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง ตำบลสันกำแพง ตำบลทรายมูล ตำบลร้องวัวแดง ตำบลบวกค้าง ตำบลแช่ช้าง ตำบลออนใต้ ตำบลแม่ปูคา ตำบลห้วยทราย ตำบลต้นเปา ตำบลสันกลาง
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอสันทราย ตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายน้อย ตำบลสันพระเนตร ตำบลสันนาเม็ง ตำบลสันป่าเป่า ตำบลหนองแหย่ ตำบลหนองจ๊อม ตำบลหนองหาร ตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ ตำบลเมืองเล็น ตำบลป่าไผ่
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง ตำบลยุหว่า ตำบลสันกลาง ตำบลทาวังพร้าง ตำบลมะขามหลวง ตำบลแม่ก๊า ตำบลบ้านแม ตำบลบ้านกลาง ตำบลทุ่งสะโตก ตำบลทุ่งต้อม ตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลมะขุนหวาน
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอสารภ๊ ตำบลยางเนิ้ง ตำบลสารภี ตำบลชมภู ตำบลไชยสถาน ตำบลขัวมุง ตำบลหนองแฝก ตำบลหนองผึ้ง ตำบลท่ากว้าง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล ตำบลสันทราย ตำบลป่าบง
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอหางดง ตำบลหางดง ตำบลหนองแก๋ว ตำบลหารแก้ว ตำบลหนองตอง ตำบลขุนคง ตำบลสบแม่ข่า ตำบลบ้านแหวน ตำบลสันผักหวาน ตำบลหนองควาย ตำบลบ้านปง ตำบลน้ำแพร่ 
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภออมก๋อย ตำบลอมก๋อย ตำบลยางเปียง ตำบลแม่ตื่น ตำบลม่อนจอง ตำบลสบโขง ตำบลนาเกียน
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปเชียงใหม่ อำเภอฮอด ตำบลหางดง ตำบลฮอด ตำบลบ้านตาล ตำบลบ่อหลวง ตำบลบ่อสลี ตำบลนาคอเรือ
Visitors: 147,839