ส่งของไปพังงา

 

ขนส่ง Gopo Logistics ส่งของไปพังงา

 
 

บริการส่งของไปพังงา ส่งสินค้าไปพังงา ส่งพัสดุไปพังงา

อำเภอที่เข้าส่งสินค้าในจังหวัดพังงา

อำเภอเมืองพังงา  
อำเภอเกาะยาว +500 (ค่าข้ามเกาะ)
อำเภอกะปง  
อำเภอคุระบุรี เข้าหมดยกเว้นเกาะพระทอง นัดรับ/รับเองที่ศูนย์ตัวอำเภอคุระบุรี
อำเภอตะกั่วทุ่ง  
อำเภอตะกั่วป่า  
อำเภอทับปุด  
อำเภอท้ายเหมือง  

 

ตัวอย่างงานส่งของไปจังหวัดพังงา

1.งานส่งพระปั้นจำนวน 2 องค์ ไปอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมบริการแพคของและบริการรับส่งถึงที่

 
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปพังงา อำเภอเกาะยาว
ตำบลเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวใหญ่ ตำบลพรุใน
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปพังงา อำเภอกะปง ตำบลกะปง ตำบลท่านา ตำบลเหมาะ ตำบลเหล ตำบลรมณีย์
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปพังงา อำเภอคุระบุรี ตำบลคุระ ตำบลบางวัน ตำบลเกาะพระทอง ตำบลแแม่นางขาว
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง ตำบลถ้ำ ตำบลกระโสม ตำบลกะไหล ตำบลท่าอยู่ ตำบลหล่อยูง ตำบลโคกกลอย ตำบลคลองเคียน
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปพังงา อำเภอตะกั่วป่า ตำบลตะกั่วป่า ตำบลบางนายสี ตำบลบางม่วง ตำบลตำตัว ตำบลโคกเคียน ตำบลคึกคัก ตำบลเกาะคอเขา
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปพังงา อำเภอทับปุด ตำบลทุบปุด ตำบลมะรุ่ย ตำบลบ่อแสน ตำบลถ้ำทองหลาง ตำบลโคกเจริญ ตำบลบางเหรียง
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปพังงา อำเภอท้ายเหมือง ตำบลท้ายเมือง ตำบลนาเตย ตำบลบางทอง ตำบลทุ่งมะพร้าว ตำบลลำภี ตำบลลำแก่น
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปพังงา อำเภอเมืองพังงา  ตำบลท้ายช้าง ตำบลนบปริง ตำบลถ้ำน้ำผุด ตำบลบางเตย ตำบลตากแดด ตำบลสองแพรก ตำบลทุ่งคาโงก ตำบลเกาะปันหยี ตำบลป่ากอ
Visitors: 160,648