ส่งของไปลำปาง

 

ขนส่ง Gopo Logistics ส่งของไปลำปาง

 
 

บริการส่งของไปลำปาง ส่งสินค้าไปลำปาง ส่งพัสดุไปลำปาง

อำเภอที่เข้าส่งสินค้าในจังหวัดลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง  
อำเภอเกาะคา  
อำเภองาว นัดรับ/รับเองที่ศูนย์อำเภอเมืองลำปาง
อำเภอแจ้ห่ม นัดรับ/รับเองที่ศูนย์อำเภอเมืองลำปาง
อำเภอเถิน นัดรับ/รับเองที่ศูนย์อำเภอเมืองลำปาง
อำเภอแม่ทะ นัดรับ/รับเองที่ศูนย์อำเภอเมืองลำปาง
อำเภอแม่พริก นัดรับ/รับเองที่ศูนย์อำเภอเมืองลำปาง
อำเภอแม่เมาะ  
อำเภอเมืองปาน นัดรับ/รับเองที่ศูนย์อำเภอเมืองลำปาง
อำเภอวังเหนือ นัดรับ/รับเองที่ศูนย์อำเภอเมืองลำปาง
อำเภอสบปราบ นัดรับ/รับเองที่ศูนย์อำเภอเมืองลำปาง
อำเภอเสริมงาม นัดรับ/รับเองที่ศูนย์อำเภอเมืองลำปาง
อำเภอห้างฉัตร  

 

ตัวอย่างงานส่งของไปจังหวัดลำปาง

1.ส่งกระสอบผ้าใบจำนวน 15 กระสอบไป ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง น้ำหนักรวม 1.5 ตัน พร้อมบริการรับและส่งถึงที่

ส่งของไปลำปางอำเภอเถิน

 

2.งานส่งตู้เย็นหนัก 80 กก. ไปต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง พร้อมบริการรับและส่งถึงที่

ส่งของไปลำปาง

 
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปลำปาง อำเภอเกาะคา ตำบลลำปางหลวง ตำบลนาแก้ว ตำบลไหล่หิน ตำบลวังพร้าว ตำบลศาลา ตำบลเกาะคา ตำบลนาแส่ง ตำบลท่าผา ตำบลใหม่พัฒนา
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปลำปาง อำเภองาว ตำบลหลวงเหนือ ตำบลหลวงใต้ ตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านร้อง ตำบลปงเตา ตำบลนาแก ตำบลบ้านอ้อน ตำบลบ้านแหง ตำบลบ้านหวด ตำบลแม่ตีบ
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปลำปาง อำเภอแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม ตำบลบ้านสา ตำบลปงดอน ตำบลแม่สุก ตำบลเมืองมาย ตำบลทุ่งผึ้ง ตำบลวิเชตนคร
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปลำปาง อำเภอเถิน ตำบลล้อมแรด ตำบลแม่วะ ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่กอก ตำบลเวียงมอก ตำบลนาโป่ง ตำบลแม่ถอด ตำบลเถินบุรี
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปลำปาง อำเภอแม่ทะ ตำบลแม่ทะ ตำบลนาครัว ตำบลป่าตัน ตำบลบ้านกิ่ว ตำบลบ่านบอม ตำบลน้ำโจ้ ตำบลดอนไฟ ตำบลหัวเสือ ตำบลวังเงิน ตำบลสันดอนแก้ว
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปลำปาง อำเภอแม่พริก ตำบลแม่พริก อผาปัง ตำบลตำบลแม่ปุ ตำบลพระบาทวังตวง
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปลำปาง อำเภอแม่เมาะ ตำบลบ้านดง ตำบลนาสัก ตำบลจางเหนือ ตำบลแม่เมาะ ตำบลสบป้าด
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปลำปาง อำเภอเมืองปาน ตำบลเมืองปาน ตำบลบ้านขอ ตำบลทุ่งกว๋าว ตำบลแจ้ซ้อน ตำบลหัวเมือง
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปลำปาง อำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ ตำบลหัวหัวเวียง ตำบลสวนดอก ตำบลสบตุ๋ย ตำบลพระบาท ตำบลชมพู ตำบลกล้วยแพะ ตำบลปงแสนทอง ตำบลบ้านแลง ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลพิชัย ตำบลทุ่งฝาย ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านค่า ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลต้นธงชัย ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลบุญนาคพัฒนา
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปลำปาง อำเภอวังเหนือ ตำบลทุ่งฮั้ว  ตำบลวังเหนือ ตำบลวังใต้ ตำบลร่องเคาะ ตำบลวังทอง ตำบลวังซ้าย ตำบลวังแก้ว  ตำบลวังทรายคำ
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปลำปาง อำเภอสบปราบ

ตำบลสบปราบ ตำบลสมัย ตำบลแม่กัวะ ตำบลนายาง

ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปลำปาง อำเภอเสริมงาม ตำบลทุ่งงาม ตำบลเสริมขวา ตำบลเสริมซ้าย ตำบลเสริมกลาง
ขนส่ง Gopo Logistics บริการส่งของไปลำปาง อำเภอห้างฉัตร ตำบลห้างฉัตร ตำบลหนองหล่ม ตำบลเมืองยาว  ตำบลปงยางคก ตำบลเวียงตาล ตำบลแม่สัน ตำบลวอแก้ว
Visitors: 147,840