การแพ็คพัสดุ

แพ็คแบบนี้ก็ส่งกับ Gopo Logistics ได้ 

ส่งของ

 แบบซอง

แบบซองลูกค้าสามารถแพ็คพัสดุใส่ซองแบบใดก็ได้ ทั้งชนิดกันน้ำหรือไม่กันน้ำ และไม่เห็นพัสดุด้านใน

แบบกล่อง

ลูกค้าสามารถใช้กล่องชนิดใด แบบใดก็ได้ ในการจัดส่งพัสดุ โดยผลรวมของขนาดกล่อง ไม่เกิน 400 เซนติเมตร (กว้าง+ยาว+สูง) และไม่เห็นพัสดุด้านใน

  แบบมัด

ลูกค้าสามารถจัดส่งพัสดุแบบมัดได้ โดยต้องมัดพัสดุให้เรียบร้อย

  แบบม้วน

ลูกค้าสามารถจัดส่งพัสดุแบบม้วนได้ โดยต้องทำการม้วนพัสดุให้เรียบร้อย

แบบห่อ

ลูกค้าสามารถส่งพัสดุแบบห่อได้ โดยต้องห่อพัสดุให้มีความเรียบร้อย

 

*** หมายเหตุ : ลูกค้ามีหน้าที่ในการปกป้องพัสดุของตัวลูกค้าเองเบื้องต้น ในการแพ็คพัสดุ ทาง Gopo Logistics จะดูและพัสดุของลูกค้าในระหว่างการจัดส่งเท่านั้น Gopo Logisrics จะไม่รับผิดชอบพัสดุเสียหายเนื่องจากการแพ็คสินค้าของลูกค้าเอง

Visitors: 164,985